» Reklamace a vrácení zboží

Reklamace a vrácení zboží

Na zboží poskytujeme podle zákona záruku 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka za jakost zboží

Odpovědnost za jakost zboží se řídí příslušnými právními předpisy, zejména ust. § 429 a násl. zákona c. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění. Výjimky ze záruky na jakost zboží jsou uvedeny v těchto OP, v návodu zařízení, na produktové stránce v e-shopu, popř. přímo na faktuře. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží přiměřené době a způsobu jeho používání, úmyslné poškození zboží kupujícím nebo třetí osobou, poškození zboží mechanické, tepelné, chemické a elektrické (úder blesku, přepětí, podpětí, statická a naindukovaná elektřina, přepólování), poškození živelnou pohromou, závadu způsobenou nevhodným skladováním, přepravováním nebo instalací, poškození zařízení v důsledku jeho chybné instalace, poškození způsobené nedodržením instalačního návodu, poškození způsobené nevhodnými pracovními podmínkami a prostředím pro které není určeno a na zboží, které má porušenou záruční plombu.

Kupujícímu je poskytována záruční doba na elektronické cigarety a to v délce:

6 měsíců na kapacitu baterií od data prodeje kupujícímu

Záruka nelze uplatnit v případě:

1. Vady způsobené běžným opotřebením

2. Nesprávným používáním výrobku

3. Nesprávným a nevhodným skladováním

4. Reklamace se také nevztahuje na vady vzniklé při neodborné montáži zboží.

5. Záruka není poskytována na spotřební materiál, žhavicí hlavy, cartridge a e-liquidy

6. Záruka se nevztahuje na poničení originálního zboží z důvodu použití neoriginálního příslušenství (např. baterie a nabíječka).

Postup při reklamaci, který je potřeba kupujícím dodržet:

Kupující zašle řádně zabalené a popsané vady reklamovaného zboží na adresu naší provozovny: El-cigarety Alšovo náměstí 11 PSČ:708 00 Ostrava-Poruba.  Je potřeba uvést kupujícím informace o odesílateli a zároveň přiložit seznam reklamovaného zboží včetně popisu závad jednotlivých položek eventuálně jej odeslat na email  infoel-cigarety@seznam.czV případě nepřiložení tohoto seznamu a popisu závad reklamace nemůže být prodávajícím vyřízena.Zboží neposílejte na dobírku – v tomto případě bychom ho nemohli přijmout. V případě zaslání poštou doporučujeme zaslání doporučenou formou.U zboží dodaného do opravy v rámci záruky je prováděno posouzení vady a její oprava v nejbližším možném termínu dle aktuálního vytížení servisního oddělení, nejdéle však 30 dní. U zboží, které je reklamované v záruční době a udávaná závada nebude dodavatelem zjištěna,bude reklamace považována za neoprávněnou a zboží zasláno zpět kupujícímu v nejbližší objednávce eventuálně dle dohody.

V případě oprávněné reklamace bude kupujícímu zboží vyměněno a odesláno v následující objednávce, eventuelně dle dohody. Není-li zboží k dispozici, bude kupujícímu nabídnuta náhrada v jiném dostupném zboží nebo vrácení peněz.

Vrácení zboží

V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 5.2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

Zboží musí být vráceno kompletní, v původním stavu, nesmí jevit známky opotřebení a používání.Zboží zaslané na dobírku nebude přijato!

Vytvořeno systémem www.webareal.cz

NTUzMGMy